555828/0 DOCENT DE TALLER PER A IMPARTIR L ESPECIALITAT: ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA AGAO0108 -DOCENTE PARA LA ESPECIALIDAD ACTIVIDADES AUZILIARES EN VIVEROS Y JARDINES . ALAQUAS (VALENCIA)

Fecha de publicación: 27/11/2020 Descripción del puesto: HA DE TINDRE CAP O CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE DOCÈNCIA O MÀSTER DE SECUNDÀRIA I UN ANY D’EXPERIÈNCIA MÍNIM EN L’ESPECIALITAT DEBE TENER CAP O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE DOCENCIA O...